Kodukord

Pubi kodukord

– Viisakas külastaja siseneb pubisse korrektselt ja ilma nähtavate joobetunnusteta.
– Teenindajal on õigus keelduda teenindamast ilmses alkoholi- või narkojoobes külastajaid, samuti ebaviisakalt käituvaid külastajaid.
–  Pubisse tulles jäta erinevad võimalikku ohtu tekitavad tööriistad koju.
– Külastajatel palume viibida külalistele ettenähtud ruumides.
– Alkoholi- ja tubakatooteid müüme vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
– Pubis palume tarbida ainult siit ostetud sööke ja jooke.
– Pubi inventari palume kasutada heaperemehelikult.
– Palume austada teisi kliente.
– Isiklikest muusikaallikatest muusika kuulamine on lubatud ainult kõrvaklappidega.
– Pubi ei vastuta järelvalveta jäetud asjade eest.
– Korduvalt korda rikkunud kliendid ei ole meil oodatud.
– Peale kella 23:00 viibivad pubis täisealised kliendid.
Meeldivat siinviibimist ja mõistvat suhtumist soovib Nikolai Lehtla meeskond! 🙂