Kodukord

Pubi kodukord

– Viisakas külastaja siseneb pubisse korrektselt ja ilma nähtavate joobetunnusteta.
– Teenindajal on õigus keelduda teenindamast ilmses alkoholi- või narkojoobes külastajaid, samuti ebaviisakalt käituvaid külastajaid.
– Pubisse on keelatud siseneda relvaga või esemetega, mis võivad osutuda ohtlikuks külastajate ja töötajate elule ning tervisele.
– Külastajate viibimine ametiruumides on keelatud.
– Alkoholi ja tubakatoodete ostmiseks peab külastaja olema vähemalt 18- aastane. Kahtluse korral on teenindajal õigus nõuda vanust tõendavat dokumenti, mille esitamine on kohustuslik.
– Alkoholi ja tubakatoodete ostmine alla 18-aastasele isikule on keelatud ja karistatav.
– Pubis on keelatud tarbida enda kaasa toodud sööke ja jooke. Arusaamatuste vältimiseks annab viisakas külastaja need teenindajale hoiule.
– Pubi külastaja on kohustatud hüvitama tema süül tekkinud kahju (nt. nõude, mööbli jm. inventari lõhkumine).
Pubis räuskamine, tüli norimine, käe surumine, kaklemine on rangelt keelatud.
– Isiklikest muusikaallikatest oma muusika kuulamine on keelatud (välja arvatud kõrvaklappidega).
– Pubi ei vastuta pubiruumidesse järelvalveta jäetud asjade eest.
– Korduvalt või rängalt pubi kodukorda rikkunud külastajale on pubil õigus määrata ajutine või jäädav sisenemiskeeld.
– Alla 18-aastastel külastajatel on lubatud pubis viibida peale kella 23:00 ainult koos lapsevanemaga.
Meeldivat siinviibimist ja mõistvat suhtumist soovib Nikolai Lehtla meeskond! 🙂